Начало > Цени > Вътрешни ремонти

Вътрешни ремонти

  Замазки и мазилки Ед. цена
1 Циментова замазка до 6 см. (армирана) 9,5 лв
2 Замаска до 6 см 8 лв
3 Замаска с топлоизолация (армирана) 13,00 лв
4 Саморазливна замаска  
5 Замаска на стъпала на бр. 12,00 лв
6 Грундиране преди мазилка 2,00 лв
7 Варово-циментна мазилка до 4см 6,50 лв
8 Варово-циментна мазилка (армирана) 8,00 лв
     
  Шпакловки  
1 Грундиране преди шпакловка 0,80 лв
2 Шпакловка с гипсово лепило на стена 8,00 лв
3 Шпакловка с гипсово лепило на таван 9,50 лв
4 Финна шпакловка с колор кит завършен вид  4,00 лв
5 Шпакловка с теракол и мрежа завършен вид 7,50 лв
6 Обръщане на прозорци и врати на л.м 10,50 лв
7 Монтаж и шпакловка за ръбооранители л.м 2,00 лв
8 Опаковане с найлон и велпапе  1,00 лв
  Боядисване  
1 Грундиране преди боя 0,80 лв
2 Боядисване латекс един цвят два слоя 2,00 лв
3 Боядисване латекс два цвят два слоя 2,20 лв
4 Боядисване на повече от два цвята два слоя 3,00 лв
5 Машинно боядисване 10,00 лв
6 Боядисване с блажна боя огради и решетки 12,00 лв
7 Боядисване на парапети первази тръби и др на л.м 3,50 лв
                                      Тапети  
1 Тапети обикновенни 6,00 лв
2 Тапети с напасване на фигури 11,00 лв
3 Лепене на перваз или корниз със силикон в ъгли на таван за л.м
1,50 лв
* Цените са ориетировачни и търпят коментар в зависимост от особеностите на обекта.
  Замазки и мазилки Ед цена
1 Циментова замазка до 6 см. (армирана) 8,00 лв
2 Замаска до 6 см 6,00 лв
3 Замаска с топлоизолация (армирана) 13,00 лв
4 Саморазливна замаска  
5 Замаска на стъпала на бр. 12,00 лв
6 Грундиране преди мазилка 2,00 лв
7 Варово-циментна мазилка до 4см 6,50 лв
8 Варово-циментна мазилка (армирана) 8,00 лв
     
  Шпакловки  
1 Грундиране преди шпакловка 0,80 лв
2 Шпакловка с гипсово лепило на стена завършен вид 5,00 лв
3 Шпакловка с гипсово лепило на таван завършен вид 7,00 лв
4 Финна шпакловка с колор кит завършен вид  4,00 лв
5 Шпакловка с теракол и мрежа завършен вид 4,50 лв
6 Обръщане на прозорци и врати на л.м 7,50 лв
7 Монтаж и шпакловка за ръбооранители л.м 2,00 лв
8 Опаковане с найлон и велпапе  1,00 лв
  Боядисване  
1 Грундиране преди боя 0,80 лв
2 Боядисване латекс един цвят два слоя 2,00 лв
3 Боядисване латекс два цвят два слоя 2,20 лв
4 Боядисване на повече от два цвята два слоя 3,00 лв
5 Машинно боядисване 10,00 лв
6 Боядисване с блажна боя огради и решетки 12,00 лв
7 Боядисване на парапети первази тръби и др на л.м 3,50 лв
                                      Тапети  
1 Тапети обикновенни 6,00 лв
2 Тапети с напасване на фигури 11,00 лв
3 Лепене на перваз или корниз със силиконв ъгли на таван 1,00 лв
  Замазки и мазилки Ед цена
1 Циментова замазка до 6 см. (армирана) 8,00 лв
2 Замаска до 6 см 6,00 лв
3 Замаска с топлоизолация (армирана) 13,00 лв
4 Саморазливна замаска  
5 Замаска на стъпала на бр. 12,00 лв
6 Грундиране преди мазилка 2,00 лв
7 Варово-циментна мазилка до 4см 6,50 лв
8 Варово-циментна мазилка (армирана) 8,00 лв
     
  Шпакловки  
1 Грундиране преди шпакловка 0,80 лв
2 Шпакловка с гипсово лепило на стена завършен вид 5,00 лв
3 Шпакловка с гипсово лепило на таван завършен вид 7,00 лв
4 Финна шпакловка с колор кит завършен вид  4,00 лв
5 Шпакловка с теракол и мрежа завършен вид 4,50 лв
6 Обръщане на прозорци и врати на л.м 7,50 лв
7 Монтаж и шпакловка за ръбооранители л.м 2,00 лв
8 Опаковане с найлон и велпапе  1,00 лв
  Боядисване  
1 Грундиране преди боя 0,80 лв
2 Боядисване латекс един цвят два слоя 2,00 лв
3 Боядисване латекс два цвят два слоя 2,20 лв
4 Боядисване на повече от два цвята два слоя 3,00 лв
5 Машинно боядисване 10,00 лв
6 Боядисване с блажна боя огради и решетки 12,00 лв
7 Боядисване на парапети первази тръби и др на л.м 3,50 лв
                                      Тапети  
1 Тапети обикновенни 6,00 лв
2 Тапети с напасване на фигури 11,00 лв
3 Лепене на перваз или корниз със силиконв ъгли на таван 1,00 лв
  Замазки и мазилки Ед цена
1 Циментова замазка до 6 см. (армирана) 8,00 лв
2 Замаска до 6 см 6,00 лв
3 Замаска с топлоизолация (армирана) 13,00 лв
4 Саморазливна замаска  
5 Замаска на стъпала на бр. 12,00 лв
6 Грундиране преди мазилка 2,00 лв
7 Варово-циментна мазилка до 4см 6,50 лв
8 Варово-циментна мазилка (армирана) 8,00 лв
     
  Шпакловки  
1 Грундиране преди шпакловка 0,80 лв
2 Шпакловка с гипсово лепило на стена завършен вид 5,00 лв
3 Шпакловка с гипсово лепило на таван завършен вид 7,00 лв
4 Финна шпакловка с колор кит завършен вид  4,00 лв
5 Шпакловка с теракол и мрежа завършен вид 4,50 лв
6 Обръщане на прозорци и врати на л.м 7,50 лв
7 Монтаж и шпакловка за ръбооранители л.м 2,00 лв
8 Опаковане с найлон и велпапе  1,00 лв
  Боядисване  
1 Грундиране преди боя 0,80 лв
2 Боядисване латекс един цвят два слоя 2,00 лв
3 Боядисване латекс два цвят два слоя 2,20 лв
4 Боядисване на повече от два цвята два слоя 3,00 лв
5 Машинно боядисване 10,00 лв
6 Боядисване с блажна боя огради и решетки 12,00 лв
7 Боядисване на парапети первази тръби и др на л.м 3,50 лв
                                      Тапети  
1 Тапети обикновенни 6,00 лв
2 Тапети с напасване на фигури 11,00 лв
3 Лепене на перваз или корниз със силиконв ъгли на таван 1,00 лв

*Цените ориетировачни и търпят коментар в зависимост от особеностите на обекта.